ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA

Các sản phẩm Điện điều khiển SICORE gồm có:

•Tủ điện hạ thế
•Tủ điện hạ thế tổng
•Tủ tự bù công suất
•Tủ tự động chuyển đổi nguồn ATS
•Tủ điều khiển thông gió
•Tủ điều khiển AHU
•Tủ điều khiển Chiller
•Tủ phân phối
•Vỏ tủ các loại
•Thang máng cáp và phụ kiện
 
 
 
 
 
 
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: