Dự án nhà máy sản xuất nhựa aps

Trần Văn Diễn 13/03/2019
du-an-nha-may-san-xuat-nhua-aps

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Thị trấn Phùng

Công năng: PHÒNG SẠCH 

Thời gian hoàn thành dự án: Năm 2018

Một số hình ảnh của dự án

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN