Phòng sạch sns

Trần Văn Diễn 27/02/2019
phong-sach-sns

Dự án: Phòng sạch điện tử SNS

Địa điểm: KCN Quế Võ - Bắc Ninh 

Công năng sử dụng: PHÒNG SẠCH

Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2018

Một số hình ảnh của dự án:

 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN